Belka Lad

Związek Gmin Karkonoskich złożył w dniu 23.02.2022 r., Wniosek o dofinansowanie dla zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej - modernizacja pałacu w Bukowcu” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Info o dofinansowaniu

Po ogłoszeniu  wyników naboru i otrzymaniu wstępnej promesy z BGK w wysokości 22.500.000,00 zł, przystąpiono do przeprowadzenia postępowania przetargowego, wyłaniającego Wykonawcę na realizację Inwestycji. W dniu 20.01.2023 r., ogłoszono wyniki postępowania, w którym wyłoniono Wykonawcę Inwestycji - Pre-Fabrykat Sp. z o.o. z siedzibą w Miłkowie.

W dniu 25.01.2023 r., Związek Gmin Karkonoskich otrzymał Promesę dofinansowania Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych do Wniosku o numerze Edycja2/2021/4112/PolskiŁad.

W dniu 07.02.2023 r., w pałacu w Bukowcu Związek Gmin Karkonoskich podpisał umowę z Wykonawcą Inwestycji Pre-Fabrykat Sp. z o.o. na kwotę 24.997.290,00 zł.

Tablica Projekt png

W dniu 26.06.2023 r., rozpoczęły się prace remontowe.