Belka Lad

Związek Gmin Karkonoskich złożył w dniu 28.07.2023 r., Wniosek o dofinansowanie dla zadania „Rewaloryzacja parku zabytkowego przy Pałacu Bukowiec” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Baner1

Po ogłoszeniu wyników naboru i otrzymaniu promesy z BGK w wysokości 2 000 000,00 zł, przystąpiono do przeprowadzenia postępowania przetargowego, wyłaniającego Wykonawcę na realizację Inwestycji. W dniu 26-02-2024 r., ogłoszono wyniki postępowania, w którym wyłoniono Wykonawcę Inwestycji - Granit Dariusz Pylak sp. z o.o. z siedzibą w Strzegomiu.

W dniu 20.09.2023 r., Związek Gmin Karkonoskich otrzymał Wstępną Promesę dofinansowania Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych do Wniosku o numerze Edycja6PGR/2023/1849/PolskiŁad.

W dniu 12.03.2024 r., w Bukowcu Związek Gmin Karkonoskich podpisał umowę z Wykonawcą Inwestycji Granit Dariusz Pylak sp. z o.o. na kwotę 1 835 351,27 zł.