Składy Zarządów

VIII KADENCJA (2018 – 2023)

Zarząd:
Elżbieta Zakrzewska – Burmistrz Miasta Kowary – Przewodniczący Zarządu
Radosław Jęcek – Burmistrz Miasta Karpacz – Z-ca Przewodniczącego Zarządu
Edward Dudek – Wójt Gminy Jeżów Sudecki (2018-2021)
Jacek Kubielski – Burmistrz Miasta Piechowice
Tomasz Szewczyk – Zastępca Wójta Gminy Podgórzyn
Michał Orman – Wójt Gminy Mysłakowice
Mirosław Graf – Burmistrz Miasta Szklarska Poręba
Zgromadzenie:
członkowie Zarządu oraz delegaci z gmin:
Tadeusz Cwynar – Delegat Rady Miasta Kowary – Przewodniczący Zgromadzenia
Janusz Lichocki – Delegat Rady Miasta Szklarska Poręba - od 2022 roku Z-ca Przewodniczącego Zgromadzenia
Wacław Lesik – delegat Rady Gminy Jeżów Sudecki – Z-ca Przewodniczącego Zgromadzenia (2018-2021)
Jadwiga Chałupka – Delegat Rady Gminy Mysłakowice – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Irena Seweryn – Delegat Rady Miasta Karpacz
Grzegorz Kubik – Delegat Rady Miasta Karpacz (2018-2022)
Michał Mogilski – Delegat Rady Gminy Podgórzyn
Mariusz Łojko – Delegat Rady Miasta Piechowice
Dyrektor Biura – Łukasz Hada

VII KADENCJA (2014 – 2018)

Zarząd:
Radosław Jęcek – Burmistrz Miasta Karpacz – Przewodniczący Zarządu
Witold Rudolf – Burmistrz Miasta Piechowice – Z-ca Przewodniczącego Zarządu
Edward Dudek – Wójt Gminy Jeżów Sudecki
Michał Orman – Wójt Gminy Mysłakowice
Mirosław Kalata – Wójt Gminy Podgórzyn
Bożena Wiśniewska – Burmistrz Miasta Kowary
Mirosław Graf – Burmistrz Miasta Szklarska Poręba
Zgromadzenie:
członkowie Zarządu oraz delegaci z gmin:
Janina Radomska – Delegat Rady Gminy Mysłakowice – Przewodnicząca Zgromadzenia
Jan Taisner – Delegat Rady Miasta Szklarska Poręba – Z-ca Przewodniczącej Zgromadzenia
Irena Chromik – Delegat Rady Miasta Piechowice – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Wacław Lesik – delegat Rady Gminy Jeżów Sudecki
Michał Mogilski – Delegat Rady Gminy Podgórzyn
Tomasz Dobiecki – Delegat Rady Miasta Karpacz
Artur Wrona – Delegat Rady Miasta Kowary (2014-2016)
Mariusz Kubiak – Delegat Rady Miasta Kowary (2016-2018)
Dyrektor Biura – Witold Szczudłowski

VI KADENCJA (2010 – 2014)

Zarząd:
Zdzisław Pietrowski – Przewodniczący Zarządu, Wójt Gminy Mysłakowice
Anna Latto – Z-Ca Przewodniczącego Zarządu, Wójt Gminy Podgórzyn
Bogdan Malinowski – Burmistrz Miasta Karpacz
Mirosław Górecki – Burmistrz Miasta Kowary
Witold Rudolf – Burmistrz Miasta Piechowice
Grzegorz Sokoliński – Burmistrz Miasta Szklarska Poręba
Zgromadzenie:
członkowie Zarządu oraz delegaci z gmin:
Mirosław Kupis – Przewodniczący Zgromadzenia, Szklarska Poręba
Wiesław Polański – Z-ca Przewodniczącego Zgromadzenia, Piechowice
Radosław Jęcek – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Karpacz
Mariusz Kubiak – Kowary (2010 – 2011)
Kamila Pietarszek – Kowary (od 2011)
Maria Szorkin – Mysłakowice
Jarosław Mazur – Podgórzyn
Dyrektor Biura – Witold Szczudłowski

V KADENCJA (2006 – 2010)

Zarząd:
Zdzisław Pietrowski – Przewodniczący Zarządu, Wójt Gminy Mysłakowice
Bogdan Malinowski – Z-Ca Przewodniczącego Zarządu, Burmistrz Miasta Karpacz
Mirosław Górecki – Burmistrz Miasta Kowary
Zofia Grabias – Baranowska – Burmistrz Miasta Piechowice
Anna Latto – Wójt Gminy Podgórzyn
Arkadiusz Wichniak – Burmistrz Miasta Szklarska Poręba
Zgromadzenie:
członkowie Zarządu oraz delegaci z gmin:
Genowefa Pohoska – Przewodnicząca Zgromadzenia, Kowary
Mirosław Kupis – Z-Ca Przewodniczącej Zgromadzenia, Szklarska Poręba
Zbigniew Jurko – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Podgórzyn
Tomasz Dobiecki – Karpacz
Ireneusz Suchecki – Mysłakowice
Lech Rębisz – Piechowice (2006 – 2009)
Iwona Hasiec – Piechowice (2009 – 2010)
Dyrektor Biura – Witold Szczudłowski

IV KADENCJA (2002 – 2006)

Zarząd:
Robert Tarsa – Przewodniczący Zarządu, Wójt Gminy Podgórzyn
Dariusz Rajkowski – Z-Ca Przewodniczącego Zarządu, Burmistrz Miasta Kowary
Bogdan Malinowski – Burmistrz Miasta Karpacz
Zdzisław Pietrowski – Wójt Gminy Mysłakowice
Stanisław Ejnik – Burmistrz Miasta Piechowice
Zbigniew Misiuk – Burmistrz Miasta Szklarska Poręba
Zgromadzenie:
Członkowie Zarządu oraz delegaci z gmin:
Ryszard Dwornik – Przewodniczący Zgromadzenia, Mysłakowice
Zygmunt Pieter – Z-Ca Przewodniczącego Zgromadzenia, Szklarska Poręba
Zbigniew Jurko – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Podgórzyn
Włodzimierz Stoch – Karpacz
Bartłomiej Zakrzewski – Kowary (2002 – 2004)
Genowefa Pohoska – Kowary (2004 – 2006)
Andrzej Woroniec – Piechowice
Dyrektor Biura – Witold Szczudłowski

III KADENCJA (1998 – 2002)

Zarząd:
Jolanta Piwcewicz – Przewodnicząca Zarządu, Wójt Gminy Podgórzyn
Zdzisław Pietrowski – Wójt Gminy Mysłakowice
Bogdan Malinowski – Burmistrz Miasta Karpacz (1998 – 2001)
Elżbieta Sadlak – Burmistrz Miasta Karpacz (2001 – 2002)
Tadeusz Bierowski – Burmistrz Miasta Kowary
Stanisław Woźniak – Burmistrz Miasta Szklarska Poręba (1998 – 2001)
Zbigniew Misiuk – Burmistrz Miasta Szklarska Poręba (2001 – 2002)
Zgromadzenie:
członkowie Zarządu oraz delegaci z gmin:
Ireneusz Kwiatosz – Przewodniczący Zgromadzenia (1998 – 2001) Kowary,
Bogdan Kurylczyk – Przewodniczący Zgromadzenia (2001 – 2002) Mysłakowice
Jan Moszkowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Podgórzyn
Ryszard Sobol – Karpacz (1998 – 2001)
Andrzej Pawluszek – Karpacz (2001)
Andrzej Walczak – Karpacz (2001 – 2002)
Jan Bartoszek – Kowary (2001 – 2002)
Zygmunt Pieter – Szklarska Poręby
Dyrektor Biura – Witold Szczudłowski

II KADENCJA (1994 – 1998)

Zarząd:
Elżbieta Zakrzewska – Przewodnicząca Zarządu, Wójt Gminy Mysłakowice
Jolanta Piwcewicz – Wójt Gminy Podgórzyn
Józef Piotrowski – Burmistrz Miasta Karpacz
Marek Jiruska – Burmistrz Miasta Kowary
Roman Jarosz – Pełniący Funkcję Organów Miasta Szklarska Poręba
Zgromadzenie:
członkowie Zarządu oraz delegaci z gmin:
Roman Jarosz – Przewodniczący Zgromadzenia, Szklarska Poręba
Bogdan Malinowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Karpacz
Tomasz Celmer – Kowary
Elżbieta Szorkin – Mysłakowice
Wojciech Kurowski – Podgórzyn (1994 – 1995)
Małgorzata Chamielec – Podgórzyn (1995 – 1998)
Dyrektor Biura – Janina Jaszczur

I KADENCJA (1992 – 1994)

Zarząd:
Elżbieta Zakrzewska – Przewodnicząca Związku Gmin Karkonoskich, Wójt Gminy Mysłakowice
Józef Piotrowski – Burmistrz Miasta Karpacz
Marek Jiruska – Burmistrz Miasta Kowary
Manfred Tkocz – Wójt Gminy Podgórzyn
Zgromadzenie:
członkowie Zarządu oraz delegaci z gmin:
Krzysztof Żurowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Mysłakowice
Elżbieta Sadlak – Karpacz
Michał Leja – Kowary
Kazimierz Pichlak – Podgórzyn
Dyrektor Biura – Bogusława Fresel