Belka Lad

 

Związek Gmin Karkonoskich złożył w dniu 16.08.2023 r., Wniosek o dofinansowanie dla zadania „Zakup urządzeń mobilnych na potrzeby Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami.” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Edycja8/2023/6704/PolskiLad.

20000

Po ogłoszeniu wyników naboru w dniu 11.10.2023 r. BGK przekazał do   Związku Gmin Karkonoskich Wstępną Promesę dofinansowania Inwestycji  w wysokości 2 000 000,00 zł. Po jej otrzymaniu przystąpiono do przeprowadzenia postępowania przetargowego, wyłaniającego Wykonawcę na realizację Inwestycji.

W dniu 06-02-2024 r., ogłoszono wyniki postępowania, w którym wyłoniono Wykonawcę Inwestycji - POWERS MASZYNY Sp. z o.o., ul. Poznańska 99, 61-160 Czapury, z którym w dniu 08.02.2024 r., w Bukowcu Związek Gmin Karkonoskich podpisał umowę na kwotę 2 148 810 zł. Maszyna została przekazana do użytku do Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach Kostrzycy.

Przesiewacz 1

Przesiewacz 2