Czyste Karkonosze 2023

Związek Gmin Karkonoskich realizuje w 2023 roku zadanie pn. "Edukacja ekologiczna Związku Gmin Karkonoskich - Czyste Karkonosze", dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Wartość przedsięwzięcia: 66.557,59 zł, w tym

Dotacja WFOŚiGW we Wrocławiu: 16.000,00 zł.

WFOSiGWpng

 

 

 

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

www.wfosigw.wroclaw.pl

Utworzenie Eko-Pracowni Związku Gmin Karkonoskich

28 lipca 2023 r., odbyło się we Wrocławiu uroczyste podpisanie umowy dofinasowania zadania „Utworzenie Eko-Pracowni Związku Gmin Karkonoskich” w ramach Programu Priorytetowego „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 
Zadanie polega na utworzeniu w siedzibie Związku Gmin Karkonoskich, pałacu w Bukowcu stałej sali dydaktycznej, audiowizualnej z wyposażeniem dydaktycznym na potrzeby przeprowadzania stacjonarnych zajęć zakresu edukacji ekologicznej.
 
W ramach tego zadania przewiduje się zakup: nowoczesnych, multimedialnych pomocy dydaktycznych – mikroskopy cyfrowe, ekran multimedialny, 30 stanowisk pracy, plansze i tablice edukacyjne, a także gry i zabawy multimedialne i klasyczne.
 
Całkowity koszt zadania: 149 999,89 zł.
 
Kwota dotacji: 128 898,49 zł.

WFOSiGWpng

 

 

 

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

www.wfosigw.wroclaw.pl

Związek Gmin Karkonoskich w Radiu Wrocław

Radio WroclawZGK BT

Reakcja 24 Radia Wrocław, ostatnio gościła Panią Elżbietę Zakrzewską, Przewodniczącą Zarządu Związku Gmin Karkonoskich, burmistrz Kowar. Pani Przewodnicząca opowiedziała o sukcesach i działaniach Związku a także o planach na najbliższy czas.

Powyżej fragment rozmowy, która pochodzi ze strony: https://www.radiowroclaw.pl/articles/view/130955/Reakcja24-Zagladamy-do-karkonoskich-gmin, gdzie można zapoznać się z całą audycją.

Ekologiczna akcja - mobilna edukacja 2023

Związek Gmin Karkonoskich realizuje w 2023 roku zadanie pn. "Ekologiczna akcja - mobilna edukacja", dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Wartość przedsięwzięcia: 44.573,03 zł, w tym

Dotacja WFOŚiGW we Wrocławiu: 22.166,04 zł.

WFOSiGWpng

 

 

 

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

www.wfosigw.wroclaw.pl