Związek Gmin

Karkonoskich

Pałac Bukowiec

Ozon troposferyczny

Czym jest ozon?

Ozon to trójatomowa cząsteczka tlenu (O3), która występuje zarówno w stratosferze, na wysokości ok. 20-30 km nad ziemią (tzw. warstwa ozonowa), jak i w dolnej części troposfery, tuż przy jej powierzchni. Ozon stratosferyczny chroni nas przed szkodliwym promieniowaniem UV-C, natomiast ozon troposferyczny jest szkodliwy dla człowieka i roślinności.

Ozon troposferyczny

Ozon powoduje podrażnienie i dyskomfort w oddychaniu, aż do groźnych stanów zapalnych dróg oddechowych.  Narażenie na ozon jest szczególnie niebezpieczne dla osób cierpiących na schorzenia układu oddechowego oraz osoby o obniżonej odporności organizmu, przede wszystkim osoby starsze i dzieci.

Ozon nie jest zanieczyszczeniem, które pochodzi wprost z kominów, rur wydechowych itp. Jest tzw. zanieczyszczeniem wtórnym, czyli tworzy się w powietrzu w wyniku reakcji tlenków azotu (NO i NO2) i lotnych związków organicznych (LZO) pod wpływem słońca. Związki te nazywamy prekursorami ozonu. Tlenek (NO) i dwutlenek azotu (NO2) są emitowane głównie przez transport kołowy oraz przemysł, natomiast emisja antropogeniczna lotnych związków organicznych jest również związana z procesami przemysłowymi. Duże stężenia tych substancji umożliwiają powstawanie ozonu, dlatego jego najwyższe stężenia obserwujemy na obszarach miejskich i podmiejskich.

Kiedy są najlepsze warunki do występowania wysokich stężeń ozonu?

Najlepsze warunki do występowania wysokich stężeń ozonu jest okres wiosna-lato, przy wyżowej pogodzie. Okres ten charakteryzuje się słoneczną i ciepłą aurą, o słabym wietrze. Najwyższe stężenia ozonu występują w godzinach popołudniowych.