Związek Gmin

Karkonoskich

Pałac Bukowiec

KKE - Logo

Czym jest klaster?

Klaster energii (art. 2 pkt 15a Ustawy o OZE) - definicja

Cywilnoprawne porozumienie, w skład którego mogą wchodzić osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki naukowe, instytuty badawcze lub jednostki samorządu terytorialnego, dotyczące wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią z odnawialnych źródeł energii lub z innych źródeł lub paliw, w ramach sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV, na obszarze działania tego klastra nieprzekraczającym granic jednego powiatu lub 5 gmin. Obszar działania klastra energii ustala się na podstawie miejsc przyłączenia wytwórców i odbiorców energii będących członkami tego klastra.

Karkonoski Klaster Energii

Data utworzenia: 04.04.2017r.

Certyfikat Ministerstwa Energii z wyróżnieniem z 9 maja 2018 r.

Dnia 24 stycznia 2017r. podpisano List Intencyjny dotyczący współpracy w kierunku utworzenia Karkonoskiego Klastra Energii. Efektem prac było podpisanie w dniu 4 kwietnia 2017r. Porozumienia o ustanowieniu Karkonoskiego Klastra Energii.

Stronami Porozumienia powołującego Karkonoski Klaster Energii są:

  • Związek Gmin Karkonoskich z siedzibą w Bukowcu,
  • TAURON Ekoenergia sp. z o.o. – Koordynator Klastra,
  • Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami sp. z o.o. z siedzibą w Bukowcu,
  • Green Energy Power sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi,
  • „POLTEGOR – INSTYTUT” - Instytut Górnictwa Odkrywkowego z siedzibą we Wrocławiu,
  • Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk z siedzibą we Wrocławiu,

Karkonoski Klaster Energii działa na obszarze gmin: Piechowice, Szklarska Poręba, Karpacz, Kowary, Mysłakowice, Podgórzyn oraz Jeżów Sudecki, leżących w granicach powiatu jeleniogórskiego.

Powołany Klaster jest platformą współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, środowiskiem naukowym, przedsiębiorcami i ich organizacjami oraz wszelkimi instytucjami i podmiotami deklarującymi włączenie się w realizację zakładanych przez Klaster celów. Łącznie KKE liczy obecnie 30 podmiotów.

Klaster powstał w Karkonoszach, dlatego też jako jeden z głównych kierunków rozwoju, przyjęto działania narzecz zachowania i uatrakcyjnienia turystycznego charakteru tego regionu.

Stworzenie regionalnego rynku energii ma, poprzez podniesienie bezpieczeństwa energetycznego, sprzyjać rozwojowi regionu Karkonoszy.

Certyfikat