O segregowaniu odpadów w Szkole Podstawowej w Mysłakowicach

Slajd

W październiku Związek Gmin Karkonoskich gościł w Szkole Podstawowej w Mysłakowicach z prelekcjami na temat odpowiedniej segregacji odpadów. Uczniowie na spotkaniach mogli usystematyzować swoją wiedzę i rozwiać wątpliwości. Zajęcia były podzielone na dwa bloki – wykład i część praktyczna.

Podczas pierwszej części spotkania słuchacze mogli „w pigułce” zaznajomić się z tematem frakcji jakie obowiązują nas jako „producentów odpadów” i jakie kolory są przypisane odpowiednim śmieciom, co wrzucać a czego kategorycznie nie wrzucać do poszczególnych pojemników.

 

Druga część spotkania była poświęcona praktycznemu zastosowaniu wiedzy. Przed uczniami było zadanie związane z selekcją odpadów. Z przygotowanych przez ZGK przykładowych śmieci, słuchacze mieli podzielić i przyporządkować je do odpowiednich kolorów frakcji. Przy tym sprawdzianie, uczniom towarzyszyły dobra zabawa, merytoryczna dyskusja oraz przede wszystkim chłonięcie praktycznej wiedzy.

Po wyselekcjonowaniu odpadów, pracownik ZGK omawiał każdą frakcję, dawał praktyczne wskazówki oraz rozwiewał wątpliwości uczestników zajęć.

Związek Gmin Karkonoskich dziękuje Panu Dyrektorowi Andrzejowi Dąbkowi oraz Gronu Pedagogicznemu a w szczególności Pani Joannie Rentflejsz – Panek za zaproszenie i zaangażowanie w przeprowadzeniu spotkań. Dziękujemy również uczniom klas: 4A, 5A, 5B, 7A, 7C, 8A za uczestnictwo w zajęciach i gratulujemy zdania sprawdzianu z segregacji odpadów na 5.