Związek Gmin

Karkonoskich

Pałac Bukowiec

Dwutlenek siarki - złowrogi gaz

Czym jest dwutlenek siarki i jakie skutki wywołuje w ludzkim organizmie?

To bezbarwny, silnie toksyczny gaz o duszącym zapachu. Jest on emitowany podczas spalania paliw kopalnych zawierających domieszki siarki i jej związki. Nawet krótka ekspozycja na SO2 potrafi spowodować spore trudności z oddychaniem - przenika do krwi i krąży po całym organizmie (kumuluje się w kluczowych organach wewnętrznych – na ściankach tchawicy i oskrzeli, w węzłach chłonnych, śledzionie, wątrobie, a nawet w mózgu). Powoduje nasilenie dolegliwości astmatycznych i ogranicza wydolność płuc. Odnotowuje się także przypadki zmian w rogówce oka wywołanych właśnie przez ekspozycję na smog i zawarte w nim tlenki siarki. Nagromadzenie tego gazu w ludzkim organizmie powoduje powstawanie ognisk zapalnych, które z czasem mogą przerodzić się w zmiany nowotworowe.