Związek Gmin

Karkonoskich

Pałac Bukowiec

Smog - czym jest?

Od kilku lat pojęcie smogu jest bardzo rozpowszechnione w przestrzeni publicznej – bilbordy, plakaty, instalacje na ulicach, spoty reklamowe. Instytucje badające jakość powietrza już od dawna potwierdzają, że źródła zanieczyszczenia powietrza to nie tylko dymy z fabryk czy spaliny z samochodów, to również dymy z naszych domów. Powstało wiele inicjatyw, stowarzyszeń i instytucji, które działają aby uświadamiać społeczeństwo, że nie jest obojętne czym palimy w piecach, kominkach. Smog to nie tylko problem źródeł ciepła, to również problem dzikich ognisk bazujących na trujących elementach, takich jak opony, plastiki, inne sztuczne i bardzo trujące odpady.

 Zrodla Smogu

Dlatego uważajmy czym palimy. Wszystkie odpady komunalne, czyli odpady wytworzone w gospodarstwach domowych związanych z bytowaniem mieszkańców muszą trafić do odpowiednich pojemników i miejsc, gdzie w bezpieczny sposób składuje się i przetwarza te odpady. Ogniska powinny być jedynie formą bezpiecznej rekreacji, gdzie możemy upiec kiełbaski, natomiast nie mogą być miejscem utylizacji odpadów, zwłaszcza niebezpiecznych. Nasze piece i kominki jako źródło ciepła, również nie mogą być miejscem utylizacji naszych odpadów.

Czym jest smog?

Słowo smog pochodzi z języka angielskiego. Jest to połączenie dwóch wyrazów smoke, czyli dym i fog, czyli mgła. Jest to mgła zawierają zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. Smog tworzą zanieczyszczenia pierwotne (pyły, gazy i pary emitowane przez zakłady przemysłowe, energetyczne, silniki spalinowe pojazdów mechanicznych itp.) i produkty ich fotochemicznych i chemicznych przemian zachodzących w warunkach inwersji temperatury podczas bezwietrznej pogody; powstawaniu smogu sprzyja położenie zagrożonych nim obszarów w obniżeniach.

Wyróżniamy dwa rodzaje smogu:

Smog londyński – występuje głownie zimą, od października do marca i ma związek z energetycznym spalaniem paliw. Zawiera przede wszystkim pyły, tlenek siarki, tlenki azotu, tlenki węgla, sadzę i węglowodory. Przyczyną tego rodzaju smogu jest tzw. niska emisja, czyli emisja spalin do 40 metrów wysokości.

Smog typu Los Angeles – pojawia się gównie latem. Powstaje ze spalin samochodowych zawierających tlenek węgla, tlenki azotu i węglowodory. Przyczyną tego rodzaju smogu jest tzw. emisja liniowa, czyli emisja komunikacyjna powodowana przez pojazdy. 

Co zatem wdychamy, gdy występuje smog?

Wynikiem wdychania zanieczyszczeń jest wiele chorób:

  • uszkodzenie płuc,
  • podniesienie ciśnienia krwi,
  • zwężenie naczyń krwionośnych,
  • niedotlenienie serca i mózgu
  • zwiększenie ryzyka zawału serca ,udaru mózgu i chorób nowotworowych,
  • uczulenia i podrażnienia skóry i oczu.

Według Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami, udział poszczególnych źródeł w emisji Benzo(a)pirenu:

Według Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami, udział poszczególnych źródeł w emisji PM10:

Udzia poszczeglnych rde w emisji PM10

Biorąc po uwagę powyższe wyniki, bardzo łatwo obalić mit, że to przemysł i transport drogowy są głównymi źródłami zanieczyszczeń powietrza. Na pierwszym miejscu znajduje się niska emisja, czyli zanieczyszczania wydobywające się z kominów umiejscowionych do 40 metrów wysokości.

Badając niską emisję z domowych urządzeń grzewczych, Polska Izba Ekologii otrzymała wyniki wydobywających się pyłów:

Źródła ciepła, takie jak kominek na drewno czy niskosprawny kocioł węglowy i palone w nich drewno czy węgiel powodują najwyższe zanieczyszczenie powietrza. Jeśli nie możemy zrezygnować z ogrzewania drewnem czy węglem, powinniśmy szukać najlepszego pod względem jakościowym opału. Ponadto warto się zastanowić nad termomodernizacją obiektu, w którym mieszkamy wraz ze zmianą źródła ogrzewania.

Chcesz wiedzieć jaka jest aktualna jakość powietrza?

Zajrzyj pod ten link i znajdź teren jaki Cię interesuje -> https://airly.org/map/pl/