O środkach unijnych dla JST oraz o BDO w Pałacu

Kategoria:

Dnia 02.10.2020 w Pałacu w Bukowcu odbyło się jak co miesiąc zebranie z Pracownikami Referatów Gospodarki Odpadami Gmin Związkowych.

Spotkanie poprzedziła prezentacja Pani Gabrieli Beaty Misztal z Punktu Informacji Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze. Pani Misztak przeprowadziła szybką prelekcję na temat dostępnych programów i naborów dla jednostek samorządów terytorialnych oraz perspektywę dostępnych środków na przyszły rok.

PIFE 1

PIFE 2

PIFE 3

Następnie przeszliśmy do meritum zebrania, czyli roboczego spotkania służącego wymianie doświadczeń i dobrych praktyk, aby przygotować Pracowników Referatów Gospodarki Odpadami Gmin Związkowych do złożenia rocznego raportu do Bazy Danych Odpadowych (BDO).   

BDO 1

BDO 2