W Mysłakowicach podpisano umowę partnerstwa

Kategoria:

Myslakowice 4

29 lipca 2020 roku w Gminnym Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie podczas którego podpisano „Umowę partnerstwa na rzecz rozwoju turystyki i ochrony przyrody, zabytków i krajobrazu w Gminie Mysłakowice”.

W imieniu Gminy Mysłakowice podpis złożyli wójt Michał Orman i zastępca wójta Grzegorz Truchanowicz. Partnerami w umowie są: Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych reprezentowany przez zastępcę dyrektora Agnieszkę Łętkowską, Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej reprezentowana przez dyrektor Martę Majer, Nadleśnictwo „Śnieżka” reprezentowane przez zastępcę nadleśniczego Marka Rybaka, Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” reprezentowany przez prezesa Krzysztofa Tęczę i wiceprezesa urzędującego Andrzeja Mateusiaka, Rotary Club Karpacz reprezentowany przez prezydenta Piotra Paczóskiego, Towarzystwo Karkonoskie reprezentowane przez  prezesa Janusza Korzenia i wiceprezesa Witolda Szczudłowskiego, Związek Gmin Karkonoskich reprezentowany przez dyrektora biura Łukasza Hadę.

Przedmiotem umowy jest podejmowanie wspólnych działań na rzecz realizacji zadań zwiększających atrakcyjność turystyczną, ochronę wartości przyrodniczych, zabytków i walorów krajobrazowych w Gminie Mysłakowice. Na początek zapisano osiem podstawowych zakresów takich działań. Są to:

  1. Wprowadzanie korekt przebiegu szlaków turystycznych i ścieżek rowerowych.
  2. Współpraca przy planowaniu i realizacji spójnego systemu szlaków rowerowych.
  3. Opracowanie i realizacja nowych ścieżek edukacyjnych.
  4. Zagospodarowanie i udostępnienie punktów widokowych na wzgórzach Mrowiec, Krzyżowa Góra i Koziniec.
  5. Doprowadzenie do powrotu na Starościńskie Skały „Lwa Czuwającego”.
  6. Odnowienie schodów prowadzących na Sokolik.
  7. Wspólne działania edukacyjne na rzecz ochrony i udostepnienia wartości przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych.
  8. Wspólne działania wydawnicze i promocyjne.

Dzięki podpisaniu porozumienia powstaje szansa na uatrakcyjnienie terenu Gminy Mysłakowice i na zwiększenie ilości przybywających tu turystów.

Krzysztof Tęcza

 

Myslakowice 1