Dokumenty

  • Statut - tekst jednolity - pobierz
  • Statut - pobierz
  • Regulamin Komisji Rewizyjnej - pobierz
  • Regulami Zgromadzenia - pobierz
  • Regulamin Zarządu - pobierz
  • Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30-04-2012 - pobierz
  • Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 11-02-2013 - pobierz
  • Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 07-01-2016 - pobierz