Czyste Karkonosze 2019

Związek Gmin Karkonoskich realizuje w 2019 roku zadanie pn. „Edukacja ekologiczna Związku Gmin Karkonoskich – Czyste Karkonosze”, dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Powiatu Jeleniogórskiego. 

Wartość przedsięwzięcia: 64.175,57 zł, w tym: 

Dotacja WFOŚiGW we Wrocławiu: 20.630,00,00 zł 

Dofinansowanie Powiatu Jeleniogórskiego: 10.000,00 zł.

 

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
www.wfosigw.wroclaw.pl

Dofinansowano ze środków Powiatu Jeleniogórskiego