Gminne Dożynki w Podgórzynie

Impreza odbyła się 14 września w Mikowie na Wiśniowej Polanie. Związek Gmin Karkonoskich reprezentowany był przez Katarzynę Markowską, Dyrektor Biura ZGK.