Zwiększenie wykorzystania ciepła odpadowego w Europie Środkowej

4 kwietnia, 2019 – 1 kwietnia podczas specjalnej sesji zatytułowanej „Zwiększenie wykorzystania ciepła w Europie Środkowej” na Międzynarodowej Konferencji Słoweńskiego Stowarzyszenia ds. Energetyki (SZE) 2019 przedstawiono wyniki projektu CE HEAT wspierającego rozwój systemów odzysku ciepła odpadowego.

W ramach tworzenia kompleksowego modelu wykorzystania ciepła odpadowego, partnerstwo projektu CE HEAT opracowało szereg praktycznych narzędzi do poprawy zarządzania i wykorzystania tego ciepła. W ramach przedsięwzięć pilotażowych narzędzia te zostały przetestowane, a efekty przedstawiono na konferencji.

więcej